Pædagogisk assistentelev i Randers

Hvor omsorg og læring går hånd i hånd

Det handler om mennesker

Vil du arbejde med mennesker og lære at give støtte og motivere dem, så de trives og udvikler sig? Som pædagogisk assistent kan du forme fremtidige generationer og drage omsorg for mennesker med særlige behov. Du kan bl.a. arbejde i vuggestuer, børnehaver, og fritidsordninger eller på botilbud og specialinstitutioner for borgere med fysisk og psykisk handikap.

4 gode grunde til at vælge PAU

Springbræt til en givende karriere

Fantastisk studiemiljø

Mulighed for praktik også i udlandet

Løn under uddannelse uanset alder

Ofte stillede spørgsmål

Her har vi samlet de spørgsmål, som vi oplever, de fleste har på hjertet.

Hvad er adgangskravene for pædagogisk assistent?

For at komme ind på hovedforløbet af den pædagogiske assistentuddannelse skal du have bestået Grundforløb 2 – PAU. Randers Kommune optager i efteråret elever til Grundforløb 2 med start i januar. Som elev på Grundforløb 2 hos os er du ansat med løn.

Find elevstillinger til Grundforløb 2 i Randers Kommune her.

 

Du kan også tage Grundforløb 2 med SU på Randers Social og sundhedsskole.

Læs mere om grundforløb 2 og optag på skolen her.

Får jeg løn under uddannelsen?

Ja, du får elevløn på hovedforløbet. Som elev er du ansat på fuld tid med 37 timer pr. uge. I skoleperioden skal du følge dit skoleskema. I oplæringsperioden skal du følge ugeplanen fra institutionen med 34 timer pr. uge + 3 timer til forberedelse, personalemøder, vejledning m.m. Lønnen er fastsat ud fra, hvilken alder du har, når du søger ind på uddannelsen. Lønniveauet følger disse alderstrin:

 • Under 18 år
 • Over 18 år
 • Over 25 år, er det muligt at få voksenelevløn
Hvordan fungerer oplæringsperioden?

Du veksler mellem skole og oplæring, mens du læser på hovedforløbet som pædagogisk assistent. Din oplæring kan foregå i en vuggestue, børnehave, SFO eller på et bosted eller en specialinstitution i Randers Kommune. Din vejleder og oplæringsansvarlig samarbejder med skolen under din oplæring, ligesom der er et tæt samarbejde om den enkelte elev i skoleforløbene.

 

Hvilke fag har jeg under hovedforløbet?

Almene fag

 • Dansk C
 • Samfundsfag C
 • Engelsk – Valgfag – niveau E, D eller C

Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag

 • Pædagogik
 • Psykologi i den pædagogiske praksis
 • Kommunikation i den pædagogiske praksis
 • Sundhed i den pædagogiske praksis
 • Bevægelse og idræt
 • Natur og udeliv
 • Digital kultur
 • Kulturelle udtryksformer og aktiviteter i den pædagogiske praksis
 • Arbejdsmiljø og ergonomi

Valgfri uddannelsesspecifikke fag som du vil få nogle af

 • Børn i udsatte positioner i dagtilbud
 • Specialpædagogiske metoder
 • Medicinhåndtering
 • Rytmik, bevægelse og kroppens udtryksformer
 • Det pædagogiske måltid og sundhed
 • Digital pædagogiske praksis
 • Naturens som pædagogiske læringsrum
 • Understøttende undervisning
 • Trivsel, udvikling, læring + dannelse hos små børn
 • Kulturel mangfoldighed i den pædagogiske praksis

Valgfag som du vil kunne vælge

Valgfagene skifter alt efter aktualitet i forhold til den pædagogiske praksis, men det kan fx være engelsk, udtryksformer, bæredygtighed osv.

Er der ekstra ressourcer eller support til studerende med særlige behov?

Før optagelse på uddannelsen vil du blive indkaldt til en optagelsessamtale med skolens uddannelsesvejleder. Formålet med samtalen er at have en åben dialog om din motivation samt faglige forudsætninger og se, om uddannelsen er det rigtige valg for dig. Hvis du har behov for særlig støtte, orienteres læsevejleder, specialpædagogisk støtte ”SPS-vejleder”, gennemførelseskoordinator eller kontaktlærere alt efter relevans. Uddannelsesvejlederen vil indgå som sparringspartner ift. dit uddannelsesforløb.

Hvad er karrieremulighederne efter endt uddannelse?

En pædagogisk assistentuddannelse åbner dørene til en bred vifte af spændende muligheder inden for det pædagogiske felt. Fra børnehaver til specialundervisning og ældrepleje – din uddannelse giver dig viden indsigt og erfaringer, der kan anvendes på tværs af forskellige velfærdssektorer. Dine færdigheder er nøglen til at gøre en forskel i menneskers liv og at skabe en positiv indflydelse i samfundet.

Er der mulighed for videreuddannelse?

Som uddannet pædagogisk assistent opfylder du det direkte adgangskrav i forhold til at komme ind på uddannelsen som:

 • Pædagog

Det er også muligt at søge ind på andre uddannelser til fx:

 • Socialrådgiver
 • Katastrofe- og risikomanager
 • Psykomotorisk terapeut

Uddannelsens opbygning

Du skal starte din uddannelse som pædagogisk assistent med et eller to grundforløb alt efter om du kommer fra 9./10. klasse eller om det er over et år siden, du forlod folkeskolen. Når du har gennemført grundforløbet, er du klar til at starte på hovedforløbet.

Grundforløb 1

Du skal starte på Grundforløb 1, hvis du går i 9. eller 10. klasse nu, eller hvis du har afsluttet 9. eller 10. klasse inden for det sidste år.

Grundforløb 2

Du skal starte på Grundforløb 2, når du har gennemført Grundforløb 1 eller hvis du har afsluttet 9. eller 10. klasse for mere end et år siden.

Hovedforløb

Når du har afsluttet Grundforløb 2, er du klar til at søge ind på hovedforløbet, som veksler mellem skoleperioder og oplæringsforløb.

eleverne siger

Vi har spurgt fire elever om, hvorfor de valgte at begynde på en uddannelse som pædagogisk assistent.

“Undervisningen er rigtig god med mega meget viden, som man faktisk kan bruge, fordi der er sådan en god sammenhæng mellem skole og praksis (…) hvilket bare er en af tingene, der gør denne uddannelse så fed.

Elliot

“Du har nøglen til at tage så mange andre uddannelser, fx hvis du gerne vil læse videre til pædagog eller socialrådgiver (…) så for mig er det en kæmpeanbefaling for unge, hvis de har planer om eller gerne vil arbejde med mennesker og gerne vil have forståelsen for børn og unge, så skal man begynde på den pædagogiske assistentuddannelse

Soulaf

“Man skal starte herude, fordi man får et fællesskab, som man ikke nødvendigvis får på samme måde på en gymnasial uddannelse. Når man kommer her til uddannelsen, har alle det samme formål; de vil gerne ud at hjælpe mennesker (…) så allerede fra starten af har vi et fælles tredje, hvilket gør, at det bare er meget nemt at komme i snak med folk.”

Anja

“(…) Helt generelt synes jeg, at skolemiljøet er rigtig godt, lærerne er så hjælpsomme, de spørger altid, hvad vi studerende, har brug for (…) det er også fantastisk, hvor mange muligheder, skolen giver os både i forhold til alt den praktik, men også når det kommer til at arrangere ture og foredrag til os. Skolen giver rigtig meget fra sig, selv så vi kan udvikle os.

Alma

Elevstillinger hos Randers Kommune

Randers Kommune tilbyder i samarbejde med Randers Social- og Sundhedsskole uddannelsen til PAU-elev. Vi ansætter elever på Grundforløb 2 én gang om året, hvor du er ansat med løn og går på Randers Social og sundhedsskole sammen med de elever, der er optaget på skolen.

Der er uddannelsesstart til hovedforløbet i august. Du finder de aktuelle elevstillinger her, når de er slået op.

Kontakt

PAU koordinator
Birthe Bøgild
Tlf. 23 36 31 19
Email: birthe.bogild@randers.dk

Randers Kommune
Laksetorvet
8900 Randers C